0%

360 Camera

Face up Face down Face left Face right Zoom in Zoom out Home position Auto-Rotation Full Screen
Mirror Ball Little Planet Flat Straight

Martin San Diego

0

Add to favorites

298 views

Isham Dianalan in his looted home in Marawi, April 2018: "Ang hinihingi namin sa gobyerno, kahit wala kaming makuhang rehabilitation mula sa gobyerno, ang importante makabalik kami sa tinitirahan namin dito sa disumangcop."

#marawi #everydayphilippines

Page Top