0%

360 Camera

Face up Face down Face left Face right Zoom in Zoom out Home position Auto-Rotation Full Screen
Mirror Ball Little Planet Flat Straight

Martin San Diego

0

Add to favorites

238 views

Naima Abdurahman Palawan in his looted tailoring shop in Marawi, April 2018: "Tingnan mo yung mga motor, pinag hiwa-hiwa yung mga makina (ko pantahi). Anim na makina ito."

Page Top