0%

360 Camera

Face up Face down Face left Face right Zoom in Zoom out Home position Auto-Rotation Full Screen
Mirror Ball Little Planet Flat Straight

Ivan Bečka

0

Add to favorites

608 views

Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku, prvý slovenský počítač

Page Top