0%

Face up Face down Face left Face right Zoom in Zoom out Home position Auto-Rotation Full Screen
Mirror Ball Little Planet Flat Straight

© Petr Salek - photographer

1

Add to favorites

190 views

Czech Photo Centre, výstava Oldřich Škácha - Okupace 1968. Na snímku stylizovaná fotokomora Oldřicha Škáchy. Opuštěné království fotografoval Petr Šálek #theta360

Report a problem

Page Top